China-Burma-India Theater Army Post Offices (APO)

APOLocation
192 Calcutta (Rishra), India
210 Chengtu, China
211 Chengkung, China
212 Yangkai, China
213 Lake Beale, Replacement Depot No.4
214 Ledo and Chittagong, India
215 Charra and Dudhkundi, India
216 Chengtu, China
217 Kurmitola, Pandaveswar, and Tezpur, India
218 Bhamo and Myitkyina, Burma
219 Shamshanigar, India
220 Piardoba, India
271 Peishiyi, China
272 Chanyi, China
273 Chanting and Chihkiang, China
274 Poseh, China
275 Nanning, China
276 Liangshan, China
277 Paoshan, China
278 Chanting, Chihkiang and Loping, China
279 Kunming, China
280 Kweiyang, China
281 Tsuyung, China
282 Hanchung, China
283 Hsian, China
284 Liuchow, China
285 Kweilin and Shanghai, China
286 Nanking, China
287 Peishiyi, China
288 Kaiyunn, China
289 Kunming and Shanghai, China
290 Shanghai (Kiangwan AB), China
355 Calcutta, India then Shanghai, China
390 Tezgaon, Feni and Pandaveswar, India
429 Tezpur, India
430 Kweilin, Luhsien and Yong Tong, China
431 Lalmanirhat and Dalubri, India
432 New Delhi, India
433 Kurmitola, India
460 Karachi and Cossipore, India
465 Calcutta (Dum Dum AB), India
466 Jorhat and Deragaon, India
467 Sookerating, India
487 Dinjan, India
488 Yunnanyi, Yungping, Siakwan and Mengtsz, China
489 Misamiri, India
490 Mohanbari, India
491 Bangalore, India
492 Worli (Bombay), India
493 Dudhkundi, Kalikunda, Kharagpur and Piaradoba, India
494 Kanchapara, Inundi and Ranaghat, India
495 Shillong, Mokameh Ghat and Pandu, India
496 Camp Angus, India
627 Kunming, Chanyi, Chaetung, Iliang, Kunyang, Moigtia, Pingyi and Sichang, China
628 Ramgarh, India
629 Chabua, India
630 Gaya, India
631 Chakulia, India
671 Hastings Mill and Rishra, India
689 Shingbwiyang, Shadazup, Tingkawk Saikan and Walawbum, Burma and Ledo, India
690 Ondal, India
879 Chungking and Peichiyi, China
881 Bombay, India
882 Karachi, India
883 Malir, India
884 Agra, India
885 New Delhi, India
886 Karachi, India
906 Shanghai, China
907 Shanghai, China
908 Chungking and Shanghai, China
909 Nanking, China
910 Canton, China
912 Peiping, China
917 Shanghai, China
933 Shanghai, China
971 Shanghai, China
1140 Hangchow, China
1141 Huhsein, China
1160 Chungking, China
1161 Nanking, China
1162 Canton, China
1163 Shanghai, China
1164 Kunming, China
1165 Hankow, China


 SOURCE DOCUMENT  (PDF)

 E-MAIL ADDITIONS/CORRECTIONS